Villkor och Policy

Introduktion

Dessa Villkor & Policy (“Villkor”) styr användningen av Genzee-plattformen, som ägs av AI Technologies Sweden AB, Organisationsnummer: 559426-6404, Adress: Pomonagatan 10, 263 64, Viken, Sverige (“vi”, “oss”, “vår”). Genom att få åtkomst till eller använda vår plattform, produkter och tjänster (gemensamt, “Tjänsterna”) godkänner du (“Användare”, “du”, “din”) att vara bunden av dessa Villkor.

Om Genzee

Genzee är en onlineplattform som erbjuder AI-genererade CV:n och personliga brev med hjälp av ChatGPT-teknik. Vårt huvudsakliga mål är att revolutionera jobbansökningsprocessen genom att erbjuda högst anpassade, professionella dokument som är anpassningsbara och reflekterande över en individs unika färdigheter och erfarenheter. Genom att erbjuda användare möjlighet att betala per dokument eller prenumerera på en månadsplan strävar vi efter att möta olika kundsegment och deras specifika behov.

Konto

För att få tillgång till vissa funktioner i vår tjänst behöver du registrera dig. Om du registrerar dig samtycker du till att förse oss med korrekt och fullständig registreringsinformation och att omedelbart informera oss om alla uppdateringar eller andra ändringar av sådan information. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identifieringen som tilldelats dig. Varje konto är personligt och får endast användas av den person till vilken kontot registrerades. Delning av kontouppgifter, såsom användarnamn och lösenord, med andra personer är inte tillåtet. Detta är för att säkerställa säkerheten och integriteten för din personliga information samt för att upprätthålla en rättvis användning av våra tjänster. Du ska omedelbart meddela oss om all obehörig användning av ditt lösenord eller din identifiering.

Användning av tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att använda dem endast för lagliga ändamål och i enlighet med dessa villkor. Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar och förordningar, inkräktar på immateriella rättigheter, skadar eller inkräktar på våra rättigheter eller andras rättigheter, eller på annat sätt bryter mot dessa villkor.

Begränsningar

Genzee eller dess leverantörer ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på Genzees tjänster, även om Genzee eller en Genzee auktoriserad representant har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

Revisioner och uppdateringar

Materialet som visas på Genzees tjänster kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Genzee garanterar inte att något av materialet på dess tjänster är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Genzee kan göra ändringar i materialet som finns på dess tjänster när som helst utan föregående meddelande. Genzee förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

Sekretess och dataskydd

Vi tar skyddet av din personliga information på allvar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och gällande dataskyddslagar, inklusive GDPR. Vänligen läs vår integritetspolicy noggrant för att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår plattform och för att samla in information om hur användare interagerar med vår tjänst. För mer information om vår användning av cookies, se vår integritetspolicy.

Ändringar i villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst och efter eget gottfinnande. Om vi gör väsentliga ändringar i dessa villkor kommer vi att meddela dig genom att publicera de uppdaterade villkoren på vår plattform. Du bör regelbundet granska dessa villkor för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor och användningen av vår plattform och tjänster regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan att beakta dess lagkonfliktsregler. Eventuella tvister som härrör från eller är relaterade till dessa villkor ska avgöras av behörig domstol i Sverige.

Kontakt

Om du har några frågor om dessa villkor eller vår plattform och tjänster, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: support@genzee.ai

Villkor och Policy